Latest news

Yslike Pretoria-grondeis kry ‘n Boere teeneis

01 May 2015


Yslike Pretoria-grondeis kry ‘n Boere teeneis

Nog ‘n yslike grondeis is in die “nuwe ooste” van Pretoria ingestel, maar hierdie keer is dit ‘n Boer wat grond eis.

Die eis raak die Roodeplaat-dam se omgewing in die noorde van die stad en loop al die pad deur dele van die stad tot by die Bronkhorstspruit-dam en Boksburg aan die Oos-Rand, insluitende Verwoerdburg suidoos van die stad en dan al die pad na Balmoral toe.

Die grondeis is deur Dave Christie by die Sentraal-Transvaal se Kommissie vir die Restitusie van Grondregte gelê vir onder meer die hele Roodeplaat-dam gebied gegrond op die bewering dat die grond onwettig van sy oumagrootjie, Catherina Bezuidenhout, onteien is deur die Unie van Suid-Afrika.

Read the full article from Die Vryburger.

Leave a Reply

%d bloggers like this: